Matematika

Milí rodičové, máte strach, že budeme vaše děti již v tak nízkém věku učit matematiku namísto básniček, říkanek a tanečků? Říkáte si ať si hrají co nejdéle, že na učení (ve smyslu školních předmětů a matematiky zvláště) mají dost času? Máte z toho strach, protože se sami obáváte matematiky? Pokud nezměníme přístup (a my jej měníme), pak se i na vaše děti přenese strach a matematika se jim stane celoživotním strašákem. Souhlasíme, že některé dítě je více či méně nadané na matematiku, ale žádné se ji přece nemusí obávat! V dospělosti to méně nadané dítě nejspíš nepůjde studovat na matematicko-fyzikální fakultu, ale může jít na jakoukoli jinou školu se zastoupením matematiky dle svého výběru (neomezované obavou, že to nezvládne). Možná se k vám dostala společenská diskuze zda by matematika měla být povinným maturitním předmětem. Z prvních pokusů ji zavést jako povinný předmět a z reakcí na to vyplývá, že matematika je strašákem. Jak to máte vy?

Zanést semínko matematických dovedností do dětských her, básniček, říkanek i tanečků je naším posláním. S dětmi si hrajeme, tančíme, učíme se říkanky v obvyklém rozsahu, ale doplňujeme tyto činnosti ještě o „něco“ navíc. Cílem v této oblasti je seznámit děti s matematikou obsaženou všude kolem nich. Navést je a pak nechat ať sami objeví co je vlastně číslo a k čemu je dobré. Proč je tohle kulička a proč tohle krabička (první seznámení s geometrií), kolik těch kuliček se vejde do téhle a kolik do tamté krabičky.

Rozptýlili jsme vaše obavy? Pokud máte chuť se nás na něco zeptat, něco nám sdělit, budeme jenom rádi.

Zdrojem a inspirací pro naši práci je metoda profesora Hejného (https://www.h-mat.cz/), která je v předškolním vzdělávání důležitá především uplatňováním principů přesahujících pouhou matematiku, a také charakterem postupů, které přirozeně rozvíjí schopnost strukturovaného myšlení a logické argumentace. Koncepce výuky matematiky profesora Hejného využívá zvídavosti, hravosti, otevřenosti a zájmu dětí, a může tak plně využít jejich velkého potenciálu. Samozřejmě vždy s přihlédnutím na věk dítěte.

Postupně vás budeme na našich stránkách seznamovat s metodami, pomůckami, ale i s dosaženými výsledky.