Kdo jsme

Lídrovka je soukromá dětská skupina, jež vytváří prostor pro růst každého dítěte. Předškolní období je čas, kdy se dítě nejrychleji a také nejraději učí. Je přímo horlivě zvědavé na nová poznání. Slůvko „proč“ je jeho nejčastější zbraní, kterou s radostí útočí na smysly dospěláka.

Na každé proč je potřeba trpělivě a vhodně odpovědět, aby se dítě dozvědělo co potřebuje a také proto, aby získalo kuráž na další své proč. Aby neztratilo svoji zvídavou touhu po vědění. Slovo proč je zároveň nejvhodnějším nástrojem při budování sebevědomí. Znáte horší odpověď na malou zvídavou otázku proč? – prostě proto. Dítě tak nejenom že se nedozví odpověď, ale zároveň dostává signál, že se nemá ptát. V budoucnosti najde ještě mockrát odpovědi na svoje otázky, ale bude mít ještě chuť se ptát? Pokud mu vezmeme jeho malé sebevědomí nyní, těžko si vybuduje své velké sebevědomí zítra.

Naším cílem je propojit tradiční a moderní metody výchovy a výuky předškolních dětí se zaměřením na praktické myšlení a utváření zdravé sebevědomé osobnosti.

 

V září 2018 jsme otevřeli dvě dětské skupiny na Praze 10.

Lídrovka „Mirošovická“ je určena pro menší děti zejména ve věku 1,5 – 3 roky, sídlí v domě s vlastní zahradou a nachází se v blízkosti stanice metra Skalka.

Lídrovka „Tuklatská“ je určena zejména pro děti od 2 let až do začátku školní docházky, sídlí v komplexu společně s jazykovou školou a je v blízkosti tramvajové zastávky Strašnické divadlo.

 


Obě dětské skupiny vznikají s podporou ESF, v programu OPZ, který řídí MPSV. Školkovné tak tvoří pouze část nákladů na provoz a program, ostatní je hrazeno z prostředků ESF.